کنترل ایمیل ها

9 دی 1397 - 1:04
کنترل ایمیل ها

بخش 1

متوسط

بخش 2

متوسط

بخش 3

متوسط

مارک ویکتور هانسن در کتاب صوتی «کنترل ایمیل ها» به شما آموزش می‌دهد که چگونه از شر ایمیل‌های بی‌مورد و به قول نویسنده «ببرصفت» خلاص شوید و حجم کاری‌تان را کم کنید

از زمان پیدایش ایمیل به عنوان شیوه‌ی اصلی مکاتبات کاری، این شیوه اصلی‌ترین منبع اتلاف وقت برای مدیران محسوب می‌شود.طی یک نظرخواهی از هزاران مدیر درباره‌ی ایمیل، همه‌ی آن‌ها ایمیل را بزرگترین عامل اتلاف زمان می‌دانستند.

با رام کردن ایمیل‌های ببرصفت، شما و گروهتان می‌توانید وقت و انرژی بیشتر خود را صرف کارهایی کنید که واقعا مهم هستند! قدرت ایمیل مثل قدرت یک ببر وحشی، بسیار زیاد است که اگر هوشمندانه رام شده و به کار گرفته شود، می‌تواند مانند یک دوست خوب و به دردبخور عمل کند.

ببر را رام کنید؛ ایمیل‌ها را کنترل کنید تا زندگی را بهتر کنترل کنید.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها