شرق خورشید،غرب ماه

24 دی 1397 - 3:30
شرق خورشید،غرب ماه

بخش 1

متوسط

زمانهای خیلی خیلی دور اون دوردست ها،تو سرزمین غول ها و جادو،یک کشاورز فقیر زندگی میکرد.
خونه ی کشاورز خیلی خراب قدیمی بود و خانوادش تو شرایط بدی زندگی می کردند.
تقریبا تمام پولهاشون تموم شده بود…مدتی گذشت و زمستون از راه رسید.
همینطور که کشاورز در حال ناله کردن بود ناگهان صدایی از دور شنید.وقتی در خونه رو باز کرد یه خرس سفید بزرگ رو روبروش دیدهیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها