در زمان حال زندگی کنید

2 دی 1397 - 1:13
در زمان حال زندگی کنید

بخش 1

متوسط

از باب پراکتور به عنوان یکی از بزرگترین استاد ها و معلم های قانون جذب یاد می شود  و برای زمانی حدود 50 سال او توانسته زندگی افراد خیلی زیادی را توسط کتاب ها ، سمینار ها و تدریس های خصوصی تغیر دهد.
شما هدف های  زندگیتان را باید کشف کنید نه اینکه آن ها را تعیین کنید ، تعیین کردن نیاز به تصمیم گیری ولی  اگر در راه درست قرار بگیرید هدف های زندگی را کشف می کنید . فقط با انجام دادن کاری های مختلف است که می توانید متوجه شوید  که  چقدر میتوانید جلو بروید و پیشرفت کنید.
مردمی که برنده هستند که تصمیم هایشان را قاطع می گیرند و زمان خود را هدر نمی دهند . آنها آدم های موثری هستند و کاری می کنند که هر دقیقه برای خودشان باشد.
قانون جذب درست مانند قانون جاذبه ی زمین همواه بر قرار می باشد.
شما در ذهن ناخودآگاه خود یک تصویری را ذخیره کرده اید . و آن عکس مانند یک سیستم فرمان پذیر باز رفتار می کند .هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها